fbpx
אהרונוב, יעקב

אהרונוב, יעקב


בן לבנה ביאס וצמח, נולד ביום כ"ח בתמוז תרפ"ה (20.7.1925) בעיר טיפליס שברוסיה. בשנת 1932 עלה ארצה ולמד בבית-ספר עממי. מאוחר יותר, משהתבגר, צורף לקבוצת הכשרה בקיבוץ אשדות יעקב ושירת כנוטר. אחר-כך עבר לתל-אביב ומצא את פרנסתו כנהג. נוסף לכך עסק בעבודות חקלאיות, טיפח את חצר ביתו ואהב פרחים. בפרוץ מלחמת-העצמאות גויס לכוחות המגן ונטל חלק בקרבות. יעקב נפצע בכיבוש לוד בעת מבצע "דני", ב-11 ביולי 1948, ונפטר מפצעיו בבית-החולים "תל-ליטווינסקי" (תל השומר כיום) ביום ט"ו בתמוז תש"ח (22.7.1948). הוא הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן