fbpx
אברמוביץ, מאיר (מרצל)

אברמוביץ, מאיר (מרצל)


בן צ'ינה ומשה, נולד בחודש מרס 1920 בעיר רמניקול-סוורווט שברומניה. עמל בן עמלים. בוגר בית-ספר עממי וצבע לפי מקצועו. מיד עם שחרור אירופה מעול הכובש הגרמני, יצא בנתיב-הבריחה והעפיל לארץ-ישראל באונייה "הגנה" בשנת 1946. ישב בהרצליה ועבד במקצועו. מאיר התגייס לצה"ל ושירת בחטיבת "גבעתי". עם תום ההפוגה הראשונה התחדשו הקרבות והמצרים תקפו את עמדותינו באזור בית-דראס-ג'וליס. מאיר היה בין מגיני גבעה 69 ובקרב עליה נפל ביום ג' בסיוון תש"ח (10.6.1948). ביום י"ז באלול תש"י (31.8.1950), הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק

דילוג לתוכן