fbpx
אברהם-קוטר, שמואל (סמי)

אברהם-קוטר, שמואל (סמי)


בן חנה ואפרים. נולד בשנת 1929 בעיר דורוהוי, רומניה. משנתייתם מאמו בגיל ארבע ואביו הזקן לא יכול היה לטפל בו אימצהו קרובו,שלום קוטר. בבית-הספר הצליח יפה בלימודיו, אך לא יכול היה להמשיך בהם עקב השתלטות הפשיסטים והנאצים על רומניה.כמה פעמים ערכו הפשיסטים טבח ביהודי עירו ולעיניו רצחו את אביו הזקן. אולם הוא עצמו ניצל בנס. אחר-כך גורש עם משפחתו ושארית היהודים למחנה בטרנסניסטריה, שם מתו לעיניו כמה מבני משפחתו. אחרי ארבע שנות סבל חזר עם הכיבוש הרוסי לרומניה והצטרף לתנועת "גורדוניה". בשנת 1946 עלה ארצה בשיירת יתומי טרנסניסטריה במסגרת "עליית-הנוער" ונשלח עם חבורתו לחינוך ולהכשרה במשק-הפועלות בפתח תקווה. בחורף תש"ח, השתתף בפעולות ה"הגנה" בסביבה, אחר-כך התגייס לחטיבת הפלמ"ח "הראל" וסיים קורס של סיירים-חבלנים. הוא השתתף בהדיפת האויב מקבוצת גזר ובקרבות שהיו נטושים אז בדרך לירושלים ונפל במשלט אבו-לחם ביום ט' באב תש"ח (14.8.1948) מקום קבורתו לו נודע. מצבה לזכרו הוקמה בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים. בספטמבר 2004, במסגרת חקירת היחידה לאיתור נעדרים בצה"ל נמצא כי שמואל קבור בקבר אלמוני בהר-הרצל.

דילוג לתוכן