fbpx
אבאי, יעקב (ינצ’ק)

אבאי, יעקב (ינצ’ק)


בן דב. נולד בשנת תרע"ה (1915) בקרלסבה אשר בלאטביה. בהיותו בן ארבע עשרה נכנס לתנועת "גורדוניה", היה פעיל בה ולקח חלק בכל משימותיה. בשנת תרצ"ה (1935) עלה לארץ ישראל כחבר הגרעין הליטאי-לאטבי והצטרף לקבוצת גבע. עד מהרה השתרש בהווי ובחברה של הקבוצה ובימי מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט היה נוטר ושומר שדות. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה התנדב לצבא הבריטי ושירת בחיל הרגלים. בכ"א בשבט תש"ד (15.2.1944) נפגע בשעת מילוי תפקידו מכדור תועה ונהרג. הוא הובא למנוחת עולמים בקיבוצו. במכתב תנחומים לקבוצת גבע כתב מפקדו, המייג'ר כהן, בין השאר: "חייל למופת… מקלען מן הטובים ביותר… נקי, ישר, אהוב על קציניו סמליו וחבריו לנשק". רשימה לזכרו פורסמה בחוברת "הדים מן הבית" של קבוצת גבע; כן הונצח בחוברת זכרון לחללי הגלבוע.

דילוג לתוכן